+420 607 662 846 | +420 774 150 860
Burger menuBurger menu

Doprava je velice zásadní součást naší činnosti a bereme ji jako službu našim zákazníkům, ne jako výdělečnou činnost. Má však jistá specifika, která vysvětlíme níže.

Dopravu zajišťujeme vlastním vozidlem s hydraulickou rukou nebo hydraulickým čelem po celé České republice. Cena dopravy se neodvíjí od počtu ujetých kilometrů, nýbrž od počtu zakoupených ucelených palet. Neradi bychom, aby Vás doprava našeho kamene vyšla na více než je nezbytně nutné. Proto, nespěcháte-li a jste ochotni počkat na vytížení našeho vozidla Vaším směrem, vyjde Vás doprava na 2000 – 3 000 Kč, a to po celé České republice. Doprava do 25 km od našeho skladu disponujícím vozidlem je za jednu až tři palety za cenu 1 500 Kč, od čtyř palet je doprava zdarma.

Pro vysvětlení.. Jak je uvedeno v popisu o naší společnosti, k prodeji kamene jsme se dostali tak, že jsme ho sami sháněli na náš dům. A proto, že jsme řešili každou korunu, cena za dopravu nás od koupi kamene nejednou odradila. Jsme si tedy vědomi toho, že sehnat kvalitní výrobek za přijatelnou cenu je věc jedna, sehnat dobrého a levného dopravce je věc druhá. Proto jsme se rozhodli nabídnout dopravu jako službu zákazníkovi, nikoliv ji mít jako další část své výdělečné činnosti.

Termín dodání kamene

Naše doprava je skutečně velice závislá na důkladném vytížení vozidla daným směrem. Jinak bychom nemohli dopravovat kámen o hmotnosti několika tun přes celou republiku za cenu 2 000 – 3 000 Kč, a při 4 paletách a více (cca 6 tunách a více) zcela zdarma.

Tedy, v každém závozu je zpravidla více zákazníků, kteří musí s termínem dopravy kamene bezezbytku souhlasit, což někdy bývá velký problém. Dále musí termín samozřejmě vyhovovat také našim technicko-provozním nárokům (údržba vozidla, poruchy, omezení jízdy vozidel nad 7,5 tuny atd.). Dalším problémem je množství zákazníků a omezené kapacity přepravy. Toto vše se ale snažíme v každém závozu řešit a vyjít co největšímu množství zákazníků vstříc. Skutečně, v reálném provozu někteří zákazníci dostanou objednaný kámen za dva dny, někteří za týden, jiní ve výjimečných případech za měsíc. Asi chápete, že při tomto způsobu vytěžovaní, a na lepší jsme zatím nepřišli, nelze v ŽÁDNÉM případě datum dopravy zaručit, slíbit ani přislíbit. Stále ale platí, že většinu závozů obsluhujeme v rozsahu 5 – 14 dnů od objednání. V prázdninových měsících, kdy je polovina národa na dovolené, je vytěžování, resp. domlouvání termínu problematické a doba doručení se může prodlužit. Věnujte tedy prosím tomuto pozornost při plánování všech prací na stavbě a objednávejte materiál raději s předstihem. Ušetříte si tím skutečně nemalé prostředky za dopravu.

Termíny dopravy, chápejte datum a čas,  tedy v žádném případě negarantujeme – je tedy ze shora popsaných důvodů smluvní.  V případě, že kámen budete chtít zavézt v konkrétní čas a den, tedy mimo možnosti naší dopravy, zajistíme Vám dopravu externím dopravcem. Cena dopravy pak ale bude cenou, kterou si stanoví sám dopravce.

Podmínky dopravy

K přepravě kamene využíváme valníkový nákladní automobil s hydraulickou rukou a celkovou hmotností 26 tun. Délka vozidla je 9,6 m, šířka 2,55 m a výška 3,6 m. Tyto parametry uvádíme proto, že příjezd k místu vykládky musí být přizpůsoben těmto rozměrům. Většinu palet pak dokážeme prostřednictvím jeřábu vyložit na vzdálenost 8 – 11 m (dle hmotnosti palety). K šířce automobilu prosím nezapomeňte započítat i prostor nutný ke stabilizaci jeřábu (tzv. zapackování), a to min. 1,5 m na každou stranu vozidla, resp. na stranu vykládky.

Dále disponujeme také automobilem bez hydraulické ruky. Jedná se o 12 tunový valníkový nákladní automobil osazený hydraulickým čelem. Zde se posléze vykládá za pomoci paletového vozíku. Tento automobil má výhodu ve výrazně menší hmotnosti a velikosti (7,5 x 2,5 x 3 m). Využíváme jej zejména tam, kde je na místě možno využít strojové vykládky (nakladač, traktorbagr, vysokozdvižný vozík) nebo tam, kde je možno vykládat paletovým vozíkem – tzn. tvrdý podklad (beton, asfalt, zámková dlažba apod.). Nikoliv hlína, tráva, štěrk, recyklát apod. Dále pak tam, kde vzhledem k velikosti či hmotnosti nelze použít 26 tun automobil (stále ale platí omezení ve vztahu k tvrdosti podkladu v místě vykládky).

V případě, že příjezd na místo vykládky není vhodný, není možné dopravu do takovéto lokality realizovat. Náklad pak může být vyložen pouze na nejbližším možném místě, které určí řidič, samozřejmě po dohodě se zákazníkem. Věnujte prosím taktéž velkou pozornost výškám našich vozidel ve vztahu ke stromům a zejména tedy větvím, které máte u příjezdové komunikace.

Druh vozidla určujeme my na základě všech nám známých okolností a možností dopravy. S naší omluvou jej tedy v žádném případě neurčuje zákazník…děkujeme za pochopení :-). Zpravidla ale všechny přepravy řešíme automobilem s HR rukou.

Cena dopravy kamene

1 paleta 2 000 Kč
2 palety 2 500 Kč
3 palety 3 000 Kč
4 a více palet zdarma

Doprava do 25 km od našeho skladu:

Katalog našeho sortimentu

Stáhněte si katalog námi nabízených kamenů a dalších produktů

Zobrazit katalog